Intervisie Stichting DjoDJo

9 juli 2018

Dierbare ontmoetingen.......wat is daarvoor nodig , behalve een fijne hond( poes, konijn...) en gemotiveerde baas als bezoekteam?

Pas geleden was er een intervisieavond met de vrijwilligers van StichtingDjoDjo.
Er was een mooie opkomst van enthousiaste mensen en er werden mooie ervaringen gedeeld over en weer. Samen met voorzitter Herman werden aan deze ervaringen de principes basisveiligheid, actieve steun en presentie gekoppeld: alle drie belangrijk voor fijn contact in de driehoek: hond>baas>hulpvrager.

Door onze vrijwilliger/bestuurslid Silvan werd dieper ingegaan op het thema:” hoe kun je elkaar vinden als bezoekvrijwilliger en hulpvrager?”bijv. door op zoek te gaan naar gemeenschappelijke interesses

Stichting Djodjo | Kvk-nummer: 65060954