ANBI


ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling


Stichting DjoDjo heeft een ANBI status.Deze hebben we gekregen van de belastingdienst.
 
ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Een van de voordelen is dat de  donateurs van een ANBI hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
We voldoen graag aan alle transparantie en webpublicatie-eisen die gevraagd worden van Stichting DjoDjo als ANBI.
 
In de oprichtingsakte vind je o.a. de statuten met doelstelling, de bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en hoe de financiële verantwoording is geregeld.

Stichting DjoDjo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
KvK-nr.:      65060954
RSIN:         855965101                  

Stichting Djodjo | Kvk-nummer: 65060954