Beleidsvisie

Stichting DjoDjo is een vrijwilligersorganisatie en heeft als doel aan inwoners van Zeeland toegang te geven tot een dierbare vorm van aandacht en zorg, waarbij in het contact tussen mens en hond de ontmoeting centraal staat.  
Voor deze ontmoeting wordt een combinatie van een gecertificeerde vrijwilliger en -hond ingezet.
Met de inzet van vrijwilligers en honden wordt er gewerkt aan de hulpvraag van betrokkene.  


Dit zal gebeuren in een vertrouwde omgeving die voldoet aan de persoonlijke voorkeuren van de hulpvrager, met speciale aandacht voor de veiligheid in het contact. De wenselijke uitkomst bestaat uit vergroting van levenslust en levenskwaliteit.  


De toegang tot hulp vanuit Stichting DjoDjo is laagdrempelig en niet gebonden aan indicatiebesluiten van organisaties of instellingen. 

Stichting Djodjo | Kvk-nummer: 65060954