Disclaimer stichtingdjodjo.nl

Stichting DjoDjo (Kamer van Koophandel: 65060954), verleent u hierbij toegang tot http://www.stichtingdjodjo.nl (“onze Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.Ons doel hiervan is het verspreiden van algemene informatie over onze stichting en het bereiken van hulpvragers , nieuwe vrijwilligers, sponsors/donateurs en overige geïnteresseerden.
De informatie op de Website
(http://www.stichtingdjodjo.nl) is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten van welke vorm dan ook tenzij dit in overleg met u als gebruiker tot stand komt.

Privacy

Wij zullen u nooit zomaar om persoonsgegevens of andere informatie vragen tenzij dit nodig is om u verder te kunnen helpen bijvoorbeeld om te kunnen antwoorden op uw vragen via het contact formulier of via onze mailadressen. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en bewaren gegevens alleen zolang als dat nodig is of als er sprake is van een wettelijk bepaalde bewaarplicht. Overbodige e-mails worden regelmatig verwijderd. Wij bewaren emailadressen die wij gebruiken voor het onderhouden van contacten.(bv. hulpvragers, sponsors, donateurs, overige betrokkenen en overige voor Stichting DjoDjo van belang zijnde betrokken personen/organisaties enz. Ook bewaren wij emailadressen voor het rondsturen van nieuwsbrieven. Hiervoor vragen wij schriftelijk toestemming. Wij verstrekken nooit gegevens aan derde partijen zonder uw toestemming tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn. U bent vrij om contact met ons te zoeken via een email adres en/of onder een nickname (bijnaam) die niet te herleiden zijn naar u als persoon.

 

Website

Wanneer u onze website bezoekt kan het voorkomen dat bijvoorbeeld informatie over IP adres of uw internetprovider op één van de door ons gebruikte servers beland. Stichting DjoDjo gebruikt deze informatie niet en herleid dit niet terug tot u als persoon. De diensten (verantwoordelijk voor het bewaren en verwijderen van deze gegevens) waar Stichting DJoDJo gebruik van maakt doen dat ook niet en delen deze informatie niet tenzij zij dat wettelijk verplicht zijn. Onze verbindingen zijn versleuteld.

Google Analytics en cookies

Wij maken geen gebruik van cookies. Wij gebruiken dus geen Google Analytics of andere webanalyse diensten die door middel van cookies informatie verzamelen zoals bijvoorbeeld website activiteit en IP adressen. Via deze diensten krijgt de gebruiker inzicht in hoeveel mensen zijn/haar website bezoeken en welke pagina ‘s bijvoorbeeld veel worden bezocht. Mogelijk gaan wij in de toekomst wel gebruik maken van soortgelijke diensten. Dit word tegen die tijd vermeld op onze website en in de disclaimer.

Beperkte aansprakelijkheid
Stichting DJo
Djo spant zich in om de inhoud van onze Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.De op onze Website aangeboden teksten/media enzovoort worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting DJodjo.
Alle informatie en gegevens op onze website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen (hyper)links naar websites of diensten van derden kan Stichting DJodjo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten/media en tekst
Alle rechten van
de op onze website geplaatste inhoud liggen bij Stichting DJodjo, de vrijwilligers van Stichting DjoDjo en/of sponsors/organisaties/bedrijven of overige betrokken personen buiten Stichting DjoDjo (bijvoorbeeld personen die tekst of foto‘s aanleveren voor gebruik op onze website of voor in de nieuwsbrief).

Kopiëren, verspreiden, opslaan en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting DJodjo en/of de vrijwilligers van Stichting DjoDjo, sponsors/organisaties/bedrijven/overige betrokken personen buiten onze stichting, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Stichting DjoDjo vraagt schriftelijk toestemming voor wij gegevens plaatsen/verwerken/delen. Toch kan het voorkomen dat wij bepaalde gegevens/media aangeleverd krijgen die wij eigenlijk niet mogen gebruiken. U kunt daar een melding van maken op de hier onder genoemde manier. Geef hierbij duidelijk aan om welk materiaal het gaat.

Inzage gegevens

U heeft het recht dat u uw gegevens kan inzien, laten corrigeren of bezwaar kan aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt dan een melding maken via ons een email adres of via ons contact formulier op onze website. Geef hierbij duidelijk aan om welke gegevens het gaat.

Overig

Wij zijn een vrijwilligers organisatie met een ANBI status. Onze website voldoet aan de standaard voorwaarden van de ANBI status. Kijk op onze website bij ANBI voor meer informatie door op de button ‘’sponsors en donateurs’’ te klikken en vervolgens ‘’ANBI status’’.

Ondanks dat wij heel erg ons best doen om onze website voor iedereen toegankelijk en gebruikersvriendelijk te maken, kan het voorkomen dat u bepaalde inhoud aanstootgevend,misleidend of vervelend vind. U kunt dan een klacht indienen via ons contact formulier op de website.

Wij proberen altijd zo snel mogelijk te antwoorden op uw e-mails. Soms zal het voorkomen dat het iets langer duurt voor u antwoord krijgt. Door technische mankementen zou het zelfs kunnen voorkomen dat wij een tijdje helemaal niet te bereiken zijn. Wij vragen begrip hiervoor.


Disclaimer
ers kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig de disclaimers te lezen van websites die u bezoekt zoals onze website.

Stichting Djodjo | Kvk-nummer: 65060954